Podlahové rošty a schodišťové stupně

Podlahové rošty a schodišťové stupně jsou nedílnou součástí stavebních konstrukcí pro účely pochůzných a pojezdových plošin, nadzemní lávky, rampy, terasy a únikové trasy budov, včetně schodiště do interiérů a exteriérů staveb. Používají se ve všech oblastech průmyslu, zejména ve strojírenství, stavebnictví, automobilovém průmyslu, chemickém průmyslu atd.

Naše produkce je zaměřena především na výrobu roštů podle výrobkové normy: RAL-GZ 638 a specializujeme se v technologii výroby roštů lisováním.

Provedení podlahových roštů a schodišťových stupňů

Rošt pro ukotvení texem

Po obvodu roštu jsou navařeny podložky, do kterých je možné  texovým šroubem  připevnit rošt k nosné konstrukci.

Rošt na plošinu pro pojezd vozíku

Pro pojezd vozíku navrhujeme provedení rastru oka takové, aby velikost mřížek roštu vyhovovala bezpečnostním předpisům a požadovanému zatížení vozíkem na zatížení a typ koleček manipulační techniky.

Pochozí rošt s horním dílem příchytky

Pro fixaci roštu na konstrukcích je možné dodat horní díl příchytky, který rozměrově vyhovuje provedení rastru oka a texovým šroubem se ukotví k nosníku.

Schodišťový stupeň

Tyto výrobky jsou nosné nášlapy na schodiště k budovám, terasám, rampám a mostním konstrukcím. Vyrábí se podle normy DIN 24531 a lze je požít k montáži do konstrukce až na místě stavby .

Konstrukce podlahových roštů a jak objednávat?

Pokud poptáváte podlahové rošty, je nutné definovat zadání – požadované rozměry, provoz nebo prostředí, ve kterém budou rošty použity, protiskluzové provedení a nosnost. Na základě této specifikace poskytneme přesnou cenovou nabídku.

Princip konstrukce lisovaných podlahových roštů
Nosné pásky s výplňovým prutem

Výrobní typy ok a nosných prutů roštů dle DIN 24537
Kliknutím na obrázek stáhnete PDF

Nosnost roštů s okem 30 x 30 mm
Kliknutím na obrázek stáhnete PDF

Konstrukce podlahového roštu

Typ podlahového roštu navrhujeme dle charakteru zatížení. Orientaci a velikost rozměrů ok a návrh nosného pásu, vyrobíme v závislosti na požadované nosnosti.

Upevňovací prvky

Uložení roštů na konstrukci ve směru nosných prutů má být podle možností rovno alespoň výšce nosných prutů, min. 25 mm. Proti nadzvednutí a posunutí se rošty k nosné konstrukci připevní úchyty (nejméně 4 ks / 1 rošt) nebo přivařením.

K-6/P-15S

Úchytka na malé rozměry OK, 30 x 15 mm.

K-6/P-10S

Úchytka na malé rozměry OK, 30 x 10 mm.

K-5/P

Úchytka k L – profilu.

K-4/P

Úchytka U – profilu, či jeklu apod.

K-2/P–20S

Úchytka na přichycení materiálu, bez vrtáni do konstrukce. S horním dílem spony na oko 20 x 20 mm.

K-3/P

Dvojitá úchytka na spojení dvou roštů.

K-2/P–30S

Úchytka na přichycení materiálu, bez vrtáni do konstrukce. S horním dílem spony na oko 30 x 30 mm.

K-2/P-30T

Úchytka na přichycení materiálu, bez vrtáni do konstrukce. S horním dílem talířkem na oko 30 x 30 mm.

K-1/P-S

Horní díl příchytky – spona

K-1/P-T

Horní díl příchytky – talířek

Protiskluzové zařazení lisovaných roštů

Lisované rošty se vyrábějí také v protiskluzových provedeních. Najdou uplatnění v provozech, kde hrozí riziko menší adheze a tím nebezpečí úrazu.

Schodišťové stupně

Odpovídající normě DIN 24531. Schodišťovéstupně jsou tvořeny roštem podle DIN 24537, nášlapnou hranou, která je zesílena speciálním profilem s protiskluznou úpravou a upevňující desky (boční lemy) jsou uzpůsobeny pro přišroubování stupně k nosné konstrukci (schodnici). Přípustná síla působící středově na nášlápnutí v ploše 100 x 100 mm je 1500 N.

Schodišťové stupně je možné vybrat podle přiložené tabulky standartních rozměrů schodišťových stupňů.

Standardní rozměry schodišťových stupňů
Kliknutím na obrázek stáhnete PDF

Konstrukce schodišťového stupně

Povrchová úprava

Žárový zinek

Je vhodný především do venkovního prostředí na manipulační plochy před budovy.

Galvanický zinek

Je vhodný spíše do vnitřních prostor skladovacích hal , kde není venkovní přirozená vlhkost. Tento typ povrchové úpravy má velký designový efekt a splňuje všechny podmínky pro životnost povrchové úpravy při manipulaci.

Černý zinek

Je povrchová úprava v odstínu antracit s velmi kvalitní odolností a je vhodný do prostor, kde zákazník hledá možnost  vizuálního odlišení od standartních průmyslových roštů.

Ukázky realizací

VOLEJTE, PIŠTE, POTKEJME SE

Hledáte podlahové rošty pro bezpečný a spolehlivý provoz?

Společnost KASALI, s.r.o. realizuje projekt spolufinancovaný Evropskou unií v rámci programu OP PIK Technologie – III. výzva. Cílem projektu s názvem „Pořízení nové výrobní linky na rošty ve firmě KASALI, s.r.o.“ je pořízení nové výrobní technologie na rošty a zvýšení zaměstnanosti v regionu

Přejít nahoru

Nosná délka

Nenosná šířka

Lemovací pás

Spojovací pás 8 x 2

Síla nosného pásku

Rozměr oka (osově) A

Rozměr oka (osově) B

Výška roštu H

Nosný pás